Hoczew

NOWOSIÓŁKI 30

kraj, kraje sąsiadujące z RP, pozostałe kraje europejskie,

Spotkanie z Bieszczadami to wyjazd w głąb dzikiej przyrody, która jeszcze pół wieku temu była zaludniona przez grupy etniczne Bojków i Łemków. Pasterzy, którzy wypasali swoje bydło na wysokich połoninach. Dzisiaj po zawieruchach historii zostało po nich niewiele śladów, m.in. opuszczona cerkiew w Łopience, która dziś odbudowana stanowi miejsce kultu i pamięci po grekokatolikach, którzy zamieszkiwali niegdyś tą krainę. Dziś ich miejsce zajęli przybysze z różnych stron polski.

Turystyka: Organizator
Przerwa techniczna.